ТОВ "ОНІКС-ІВА"

     
 

Тарифи

Вартість послуг які надаються Депозитарною установою. Емітенту

 

Вид операцій

Вартість

1

Відкриття рахунків у цінних паперах і зарахування прав на ЦП   

5,00грн. за один рахунок, але не менше 500,00 грн.

2

Закриттярахунківуціннихпаперах, надання облікового реєстру власників ЦП емітенту, іншій ДУ (при прийнятті рішення про обрання нової ДУ, при наданні банку реєсту для здійснення процедури сквіз-аут (squeeze-out)) 

100,00 грн. за один рахунок, але не менше 5000,00 грн.

3

Закриття рахунків у цінних паперах власників, які обслуговуються на підставі договору з емітентом, після списання з них прав на ЦП внаслідок скасування випуску цінних паперів НКЦПФР

5,00 грн. за один рахунок, але не менше 500,00 грн.

4

Зберігання цінних паперів емітента  на рахунках у цінних паперах, які відкриті ДУ для власників цінних паперів (акціонерів) Емітента (до укладання акціонерами Емітента із ДУ Договорів на відкриття рахунків у цінних паперах)

0,005% від номінальної вартості цінних паперів, що обліковуються на рахунках, але не менше 100,00 грн. (за один місяць)

5

Абонентська плата:

 

 

до 50 особових рахунків

400,00 грн. (за один місяць)

 

до 100 особових рахунків

500,00 грн. (за один місяць)

 

до 500 особових рахунків

750,00 грн. (за один місяць)

 

до 1000 особових рахунків

1000,00 грн. (за один місяць)

 

Понад 1000 особових рахунків

1250,00 грн. (за один місяць)

6

Операція набуття (переказ – зарахування) власником домінуючого пакета акцій внаслідок обов’язкового продажу акцій акціонерами, сквіз-аут (squeeze-out)

2500,00 грн.

7

Виплата дивідендів (доходів) через ДУ

15,00 грн. за один переказ

8

Переказ дивідендів (доходів) на р/р власника ЦП

згідно тарифів банку

9

Формування та надання реєстру власників іменних цінних паперів (формат депозитарію, в паперовому, електронному вигляді)

320,00 грн. (за один примірник реєстру)

 

Додатково сплачується компенсація витрат Депозитарної установи за передачу та зберігання реєстру Національним Депозитарієм України (тариф НДУ)

 

Вартість послуг які надаються Депозитарною установою. Фізичним особам

 

Операція

Тариф Депозитарної установи

Примітки

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку

100,00 грн.

 

2

Закриття рахунку

100,00 грн.

 

3

Зміна анкетних даних

50,00 грн.

за запитом

4

Обслуговування рахунку в ЦП (від номінальної вартості ЦП)

0,01% але не менше 50,00 грн.та не більше 500,00 грн.

за один місяць

Облікові операції

5

Зарахування/переказЦПміж депонентами ДУ (від номінальної вартості ЦП)

0,02% але не менше 50,00 грн.

за запитом

6

Зарахування/списання ЦП на (з) ДУ (від номінальної вартості ЦП)

0,02% але не менше 50,00 грн.

за запитом 

7

Блокування/розблокування ЦП (від номінальної вартості ЦП)

0,02% але не менше 50,00 грн.

за операцію  

Інформаційні операції

8

Оформлення документів на відкриття рахунку в ЦП

100,00 грн.

одноразово

9

Виписка про залишки/обіг за запитом депонента

50,00 грн.

+ поштові витрати

10

Виписка про залишки на рахунку ЦП внаслідок облікової операції

безкоштовно

+ поштові витрати

11

Отримання доходів по ЦП, що зберігаються, з наступним їх переведенням на грошові рахунки депонента

1% від суми доходу але не менше 20,00 грн.та не більше 50,00 грн.

+ витрати депозитарію +банківські витрати

12

Засвідчення справжності підпису на картках зразків підпису

100,00 грн.

 

13

Послуги кур’єрської пошти

за окремою угодою

 

14

Інші послуги

за окремою угодою

 

 

 

Вартість послуг які надаються Депозитарною установою. Юридичним особам

 

Операція

Тариф Депозитарної установи

Примітки

Адміністративні операції

1

Відкриття рахунку

200,00 грн.

 

2

Закриття рахунку

100,00 грн.

 

3

Зміна анкетних даних

100,00 грн.

 

4

Обслуговування рахунку в ЦП (від номінальної вартості ЦП)

0,02% але не менше 100,00 грн.та не більше 1000,00 грн.

за один місяць

Облікові операції

5

Зарахування/переказ ЦПміж депонентами ДУ(від номінальної вартості ЦП)

0,02% але не менше 50,00 грн.

за запитом

6

Зарахування/списання ЦП на (з) ДУ (від номінальної вартості ЦП)

0,02% але не менше 50,00 грн.

за запитом

7

Блокування/розблокування ЦП(від номінальної вартості ЦП)

0,02% але не менше 50,00 грн.

за операцію

Інформаційні операції

8

Оформлення документів на відкриття рахунку в ЦП

200,00 грн.

 

9

Виписка про залишки/обіг за запитом депонента

100,00 грн.

+ поштові витрати

10

Виписка про залишки на рахунку ЦП внаслідок облікової операції

безкоштовно

+ поштові витрати

11

Отримання доходів по ЦП, що зберігаються, з наступним їх переведенням на грошові рахунки депонента

1% від суми доходу але не менше 20,00 грн.та не більше 50,00грн.

+ витрати депозитарію +банківські витрати

12

Послуги кур’єрської пошти

За окремою угодою

 

13

Інші послуги

За окремою угодою

 

 

Депозитарні послуги надаються без ПДВ згідно ст. 196 Податкового Кодексу України.